18. dubna 2008 –– události –– Ondřej Krynek

Alena Šrámková získala letošní prestižní ocenění Pocta ČKA, kterou uděluje Česká komora architektů mimořádným osobnostem na poli architektury. U této příležitosti byla zahájena výstava v Galerii Jaroslava Fragnera a vydána publikace o tvorbě autorky.

Architektka Alena Šrámková, která má vlastní ateliér Šrámková architekti a současně vyučuje na Fakultě Architektury na ČVUT v Praze, je považována za první dámu české architektury díky značným realizacím i studiím, které od sedmdesátých let zpracovávala jako trendům nepodléhající minimalistickou architekturu.

Sama má na svém kontě nesčetně realizací, účastí v soutěžích i studií a dalších architektonických a projekčních prací, ze kterých je třeba zmínit třeba administrativní budova ČKD v Praze na Můstku, návrh nové sladovny v Olomouci, věž Košík, meteorologickou stanici Cheb a nyní aktuálně její největší projekt nové budovy ČVUT, vzešlý ze soutěže v roce 2004.

Česká komora architektů ocenila Alenu Šrámkovou jako jednu z nejvýznamnějších osobností české architektonické scény Poctou ČKA za rok 2007. Tu uděluje odborná porota od roku 2000 vynikajícím českým architektům a tak se Šrámková dostává mezi jména jako Karel Hubáček, Miroslav Masák, Zdeněk Vávra, Bedřich Rozehnal a mnozí další.

K této významné události byla v Galerii Jaroslava Fragnera uspořádána velká architektčina retrospektivní výstava, která potrvá do 11. května a pomocí fotografií, nákresů, vizualizací i různě zpracovaných modelů mapuje značnou část autorčiny tvorby. Současně je komorou vydána osmdesáti stránková anglicko-česká publikace, která představuje její velké projekty a realizace.

Foto: Ondřej Lazar Krynek (11x) a Jan Kuděj (1x)
Zdroj: Galerie Jaroslava FragneraAlena Šrámková