18. června 2010 –– události –– Petra Kursová

V pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu byla u příležitosti 90. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě zahájena výstava 100% Sklo. Jen to nejlepší od 2000 absolventů v podobě skleněných mís, váz, talířů, bižuterie a figurek je možné až do 19. srpna shlédnou v dvoupatrovém výstavním sále UPM.

Základní složkou, která tvoří podstatu skla, je kysličník křemičitý (60-75 %), což je sklářský tavný písek, který je nositelem sklotvorných vlastností a mechanické a chemické odolnosti. Dalšími komponenty jsou pak uhličitan sodný nebo draselný (10-18 %) ve formě sody nebo potaše. Proč to vše píšu? Aby čtenářům byla jasná náplň výstavy 100% Sklo.

Účast na zahájení výstavy byla úctyhodná. Je milé vidět tolik příznivců skla, studentů a profesorů sklářské školy, umělců vzešlých z tohoto tvůrčího inkubátoru či jiných podobných škol. Ještě více potěšující je to proto, že sklo a sklářské řemeslo pomalu upadalo a podléhalo násilnému zaplavování trhu levnými věcmi z Číny a jí podobných zemí a teď, jak se zdá, přichází jeho znovuzrození.

Do výstavního sálu Vás vede na schodech nalepená páska se žlutým nápisem 100% Sklo. Samotná výstava Vás čeká za závěsem lesknoucích se barevných skleněných korálek. V sále si pak můžete prohlédnout skleněné mísy, vázy, talíře, bižuterii a figurky. A to všechno vytvořené různými sklářskými metodami – hutní výrobou, lisofoukáním, broušením, a podobně v průběhu devadesáti let existence sklářské školy.

Sklářská škola v Železném Brodě byla založena roku 1920 jako třetí odborná sklářská škola v severních Čechách a je kolébkou dvou specifických oborů. V první řadě byla místem počátků technologie tavení skla ve formě, kterou proslavila zejména autorská dvojice Stanislav Libenská a Jaroslava Brychtová. Druhým nepřehlédnutelným fenoménem se staly železnobrodské skleněné figurky. Studenti si mohou vybrat ze sedmi výtvarných oddělení (hutní tvarování skla, skleněné figurky, bižuterie a šperk, užitá malba, broušení a tavení skla, rytí, sklářské formy i produktový design) a zaměřit se do oblasti, která je jim nejblíže a ve které se umí nejlépe umělecky vyjádřit.

Železnobrodskou sklářskou školu absolvovalo dodnes přes 2000 studentů. Školu proslavili její profesoři i studenti, kteří se na výstavě se svými díly setkávají. Významný přínos měli například Alois Metelák, Jaroslav Brychta, Oldřich Žák, Ladislav Přenosil, Zdeněk Juna a další.

Věřme, že se lidé uctívající sklo nepoddají náporu rádoby designových kousků, které jsou na trhu k dostání a budou věrni originalitě ručního zpracování. Přejme si, aby sklářská škola pokračovala ve výchově umělců, kteří zachovají a podpoří tradici českého skla. Sklo tedy žije a snad i bude žít!

Mediálním partnerem výstavy je server DesignMagazin.cz

Foto: Ondřej Lazar KrynekUPM
Zdroj: UPM