29. května 2008 –– události –– Kateřina Farná

Přestože bylo loni zrušeno Design centrum ČR, Národní cena za studentský design 2008 se bude udělovat i letos. Patronát přebírá Design Cabinet CZ. S cenou pro vítěze je spojená nejen finanční částka, ale také zahraniční zájezd, pobyt v některém z Českých center nebo ve významné designérské firmě. Udělovat se budou další ceny.

Do celostátní soutěže o Národní cenu za studentský design, Výborný studentský design a Dobrý studentský design se můžete přihlásit nejpozději do 20. června 2008, přílohy přihlášek a soutěžní práce budou přijímány 25. června nebo mohou být doručeny poštou do 30. června 2008.

Přihlášeny mohou být semestrální, klauzurní, maturitní, diplomové a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, které vznikly po 1. lednu 2007. Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních, vysokých odborných a uměleckých škol, kteří studují na území ČR, nebo absolventi, kteří ukončili studium nejpozději ve 2. pololetí školního roku 2007/2008 nebo nejpozději v letním semestru 2008 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy. Registrační poplatek je 1 000 nebo 1 500 Kč, záleží na tom, zda máte doporučení své školy či nikoli.

Soutěž vyhlašuje několik sdružení a institucí, stát se zatím finančně neúčastní, ačkoli o to organizátoři usilují. Proto je základem registrační poplatek. V případě zájmu podpořit finančně tuto prestižní soutěž pro mladé návrháře, obraťte se na vedení společnosti Design Cabinet CZ.

Přihlášky můžete odevzdat nebo zaslat doporučeně poštou (adresa Design Cabinet CZ – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00, Praha 1) nebo poslat elektronicky na email