7. prosince 2011 –– události –– Jakub Sochor

Brněnský Dům umění pořádá výstavu Útroby architektury, kterou připravil architekt Zdeněk Fránek. Na výstavě najdete návrhy skutečných staveb v podobě modelů, ale i projekční lázně, perskou věž a obrovskou bílou dutinu připomínající rozteklý vosk, které společně prezentují smýšlení architekta. Výjimečnou kulturní akci lze navštívit do 29. ledna 2012.

Hlavním předmětem výstavy je tvorba brněnského architekta Zdeňka Fránka. Zajímavostí akce je fakt, že namísto prezentace děl na pozadí skutečných staveb autora je jeho architektonická produkce záměrně redukována do velikosti jejich modelů. Mezi nimi je k vidění garáž pro Litomyšl, křtinský chrám či černošický kostel. Dalšími zmenšeninami Fránkovi architektonické produkce jsou rodinné domy.

Součástí výstavy jsou pozoruhodné expozice. Jednou z nich jsou Projekční lázně. Jde o ohraničený prostor, na jehož stropě je promítána pestrá a proměnlivá animace. Tuto projekci sledují návštěvníci vleže, což umocňuje její neobvyklost.

Jedna z místností prostor Domu umění je věnována Perské věži. Jde o mohutný celek s vnitřním schodištěm, jež ústí téměř u stropu. Okolní prostranství tohoto díla je pokryto hustým zeleným kobercem.

Specifickým místem výstavy je Bílá dutina. Jde o sněhově bílou malou místnost, přičemž jedna z jejích stěn je deformována stylem, evokujícím rozteklý vosk. Tento pozoruhodný efekt vyniká v prázdné místnosti a prezentuje výrazný kontrast mezi hladkou nepřerušovaností stěn a zprohýbanou skulpturou. Další dílo s názvem Bazén idejí představuje ohraničenou vodní plochu se specifickými loďkami oblého tvaru.

Výše uvedené objektové a prostorové instalace rámují Fránkovo uvažování o architektuře. Jejich vzájemné uspořádání, včetně komorní atmosféry výstavních prostor, umožňuje návštěvníkovi nahlédnout do útrob architektury.

Čtěte všechny články na téma Zdeněk FránekBrno

Foto: Petr Polák a M. Dvořáková
Zdroj: Dům umění města BrnaZdeněk Fránek