6. června 2013 –– události –– Helena Veličová

Slovenské národní muzeum v Bratislavě výstavou Styl a móda 60. let nabízí divákům možnost vrátit se v čase, a to konkrétně do každodenní reality této zlaté doby na Slovensku. Ve spolupráci se Slovenským centrem designu, Muzeem obchodu, společností Destin a soukromými sběrateli připravilo zajímavou prezentaci dobových exponátů, kterou si můžeme prohlídnout až do 15. září.

Šedesátá léta minulého století přinesla v důsledku politického uvolnění zpříjemnění života snad ve všech jeho sférách. V oblasti umění a kultury se i díky rozšíření styků se zahraničím objevil koncept tvorby inspirovaný světovými módními trendy. Zásluhou takové prosperity, která znamenala odklon od do té doby diktovaných sovětských vzorů, nejen v umělecké tvorbě, ale i v oblasti spotřebního průmyslu, se do československých domácností dostaly pojmy pohodlí a stylu.

Takový nový „lepší“ životní styl Československo úspěšně prezentovalo v roce 1967 na světové výstavě Expo v Montrealu. A i aktuální výstava, pod autorským vedením Pavla Habana, se snaží formou muzejní prezentace vyprávět právě příběh každodenního fungování, tzv. „kulturu všedního dne“ obyvatel naší země.

Expozice je rozdělena do několika tematických okruhů. Ihned při vstupu do první místnosti najdeme dekorativní a užitné umění v podobě dobového porcelánu či předmětů ze dřeva a skla. Rovněž je zde i prostor vyhrazený zvlášť autorskému filmovému plakátu československé nové vlny 60. let. Druhá místnost je věnována zábavě a volnému času. Můžeme si prohlédnout inscenované situace rodinné dovolené, trampingu a sběratelství.

Pódium s hudebními nástroji připomíná významnou událost na hudební scéně, a to proniknutí bigbítu do našich končin. Poslední, třetí část výstavy přibližuje divákům témata bydlení, oděvů a módy a domácí techniky. V této místnosti se ocitáme před výlohami tehdejších oděvních prodejen či dokonce přímo v jednotlivých pokojích bytu ze šedesátých let.

Patronkou této osm měsíců trvající výstavy je zpěvačka Marcela Laiferová, která právě tehdy startovala svou kariéru. K vystaveným exponátům dokonce přispěla svými šaty, ve kterých získala cenu Bratislavská lyra. Pro návštěvníky je dále připraven doprovodný program v podobě hudebních vystoupení, tematických workshopů či jízdy veteránů.

Čtěte všechny články na téma Slovensko, výstavaretro

Foto: Slovenské národné múzeumHelena Veličová
Zdroj: Slovenské národné múzeum