2. října 2013 –– události –– Jakub Sochor

V Brně byla otevřena výstava Kamil Mrva Architects, jež mapuje tvorbu stejnojmenného studia se zaměřením na představení jeho spolupráce s valašskou obcí Trojanovice. Tímto tématem se zabývá i kniha, která byla při příležitosti vernisáže pokřtěna. Výstava probíhá až do 3. listopadu, denně od 10 do 18 hodin v brněnské Galerii architektury na Starobrněnské 18.

Předmětem výstavy je tvorba architekta Kamila Mrvy, absolventa brněnské fakulty architektury v ateliéru profesora Masáka, jenž se po krátké praxi v ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera vydal na studijní cestu do Severní Ameriky. Tam architekt studoval především stavby amerického tvůrce F. L. Wrighta.

Jednou z prvních realizací Kamila Mrvy byl jeho vlastní rodinný dům s ateliérem, vybudovaný v architektově rodné Kopřivnici. Po úspěšném projektu následovalo několik rodinných domů, které se vyznačují syntézou soudobého architektonického tvarosloví a tradičních materiálů, jenž je dotvářen krajinným rázem beskydského regionu.

Dřevostavby patří mezi významné architektovy počiny. Šíře jeho tvorby se však neomezuje jen na ně, o čemž svědčí četné užití kamene, betonu, kovu či skla u realizací, mezi něž patří i rozměrnější stavby či soubory. V portfoliu projektů Kamila Mrvy najdeme kupříkladu polyfunkční dům v Příboře, autosalon Škoda ve Splitu či rekonstrukci experimentálního domu, jenž byl postaven v letech 1969 až 1975 architektem Vladimírem Kalivodou.

„Projekty studia Kamil Mrva Architects dnes již nejsou spjaty výlučně se severomoravským regionem. Kromě kopřivnického ateliéru byla v loňském roce zřízena i pražská pobočka. Na výstavě v brněnské Galerii Architektury bude představen průřez tvorbou studia se zvláštním důrazem na představení architektonické tvorby Kamila Mrvy pro obec Trojanovice,“ říká Gabriel Kurtis z Galerie Architektury Brno.

Čtěte další články na téma Brnovýstava

Foto: Kamil Mrva Architects
Zdroj: Galerie Architektury Brno