3. listopadu 2013 –– události –– Kateřina Marečková

Do ledna 2014 si ve výstavních prostorách Veletržního paláce si můžete prohlédnout díla českého architekta Karla Pragera. Kromě ukázek jeho nejslavnějších dodnes stojících staveb budou k vidění i ty, které se své realizace nedočkaly. Výstavu bude doprovázet řada komentovaných prohlídek s autorkou výstavy a architektonická procházka po Nové scéně Národního divadla v Praze.

Pražská Národní galerie uvedla 20. září vernisáží novou výstavu ve Veletržním paláci, zabývající se dílem architekta Karla Pragera. Plné znění názvu výstavy Karel Prager – Architekt, stavitel, vizionář napovídá, že jsou k vidění nejen dodnes stojící budovy, ale i vize, studie a v konečné fázi návrhy, které se své realizace nedočkaly. Vlastní kresby a plány z autorovy pozůstalosti jsou doplněny fotografiemi od Pavla Friče, dokumentující Pragerovy stavby tak, jak vypadají dnes.

Vedle nejznámější a také nejvýznamnější realizace v Praze – budovy Federálního shromáždění – mají své místo mimo jiné návrhy Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, areálu staveb v Emauzích, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Nové scény Národního divadla, rekonstrukce Rudolfina či obytného souboru U kříže.

Výstava je doplněna komentovanými prohlídkami s odborníky. První proběhne již v neděli 5. listopadu se samotnou autorkou výstavy Radomírou Sedlákovou. Další se uskuteční 8. prosince.  Plánovaná je i architektonická procházka, která má zájemcům odhalit vnitřní prostory Nové scény Národního divadla. Pro školy a rodiče s dětmi jsou určeny pravidelné ateliéry a vzdělávací programy, které budou mladé posluchače seznamovat s profesí architekta.

Karel Prager patřil k uznávaným českým architektům, který v roce 2000 získal na přehlídce Grand Prix čestnou cenu za celoživotní dílo a přínos architektuře. Ačkoliv jsou jeho stavby vnímány rozporuplně, z hlediska svých kvalit dosahují světové úrovně, což ostatně dokazuje tvrzení Radomíry Sedlákové, že budova ministerstva dopravy v Tbilisi je vlastně vykradeným nerealizovaným Pragerovým projektem přestavby pražských Košíř.

„Karel Prager (1923 – 2001) byl jednou z nejvýraznějších postav české architektury druhé poloviny 20. století. Jeho nejvýraznější tvorba je spojována především s 60. lety, kdy se účastnil velkého množství soutěží a kdy navrhl zřejmě nejdůležitější stavbu v Praze – budovu bývalého Federálního shromáždění,“ uvádí k významné osobnosti české architektury organizátoři výstavy.

Čtěte další články na téma Karel Prager, výstavaarchitektura

Foto a zdroj: Národní galerie