21. března 2014 –– události –– Jakub Sochor

Brněnská Galerie architektury je dějištěm výstavy výtvarných prací studentů Fakulty architektury VUT s názvem Staronové formy. Expozice, která se nese na vlně propojení architektonických prostor s fenoménem digitální architektury, probíhá do 28.3. na Starobrněnské 18 a je přístupná denně od 10 do 18 hodin.

Výstava je zaměřena na hledání nových architektonických forem, při jejichž navrhování bylo užito možností, jež tvůrcům poskytuje moderní technika. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout pozoruhodné návrhy, které opouštějí tradiční prostorová řešení a díky technickým vymoženostem současnosti (například 3D tiskárně) představují plastické, dynamické a nápadité celky.

Autoři prací neopomenuli ani barevnost, jež umocňuje kreativitu vystavených projektů.  Důležitou roli v procesu tvorby hraje dvojice pedagogů brněnské Fakulty architektury, architekt Jan Kratochvíl a sochař Jan Šebánek, kteří již několik let seznamují své studenty s oblastí takzvaných nových forem.

Do této skupiny tvarů patří různorodě modelované bloby, krystaly, či například stuhy s nekonečným efektem, přičemž takto pokrokové nakládání s architektonickými prostory nám dává možnost nahlédnout do budoucnosti architektury.

Studenti se s netradiční geometrií setkávají nejprve formou digitálního CAD modeláře. Své návrhy pak realizují pomocí zmíněné 3D tiskárny, laserové řezačky, či podobných zařízení, díky nimž dojde ke zhmotnění nových myšlenek a jejich následné prezentaci. Vystavené práce odrážejí aktuální možnosti a nástroje digitálního navrhování a možného následného stavění. Lze je také označit za příslib pokrokové a flexibilní architektury, jejíž formy dostávají zcela novou dimenzi plastičnosti.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie architektury