5. května 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Národní galerie v Praze hledá tvůrce expozice v národním pavilonu Cecoslovacchia na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách, které proběhne od května do listopadu v roce 2015. Letos se v Benátkách uskuteční bienále architektury, které proběhne i v Česko-slovenském pavilonu od června do listopadu 2014.

„Prestižní mezinárodní, mezioborová přehlídka současného výtvarného umění se bude konat od 9. května do 22. listopadu příštího roku. Projekty musí respektovat zaměření 56. bienále 2015 na vizuální umění – téma a projekt jsou otevřené. Předkládané projekty by měly reflektovat aktuální témata současného vizuálního umění, významné osobnosti výtvarné scény a propojení s mezinárodním kontextem. Na realizaci vybraného projektu je k dispozici částka 1,5 milionu Kč. Tuto částku nelze navýšit. Pokud účastník předloží návrh projektu s rozpočtem vyšším než 1,5 mil. Kč, musí předložit též doklady o zajištění dodatečných zdrojů,“ uvádí k výzvě Národní galerie v Praze.

„Výzva je určena českým i zahraničním kurátorům a autorům. Podrobné podmínky včetně přihlášky naleznete na webových stránkách Národní galerie v Praze v sekci NG, Benátské bienále. Termín odevzdání přihlášek je nejpozději do 12. srpna 2014, do 12 hodin, podatelna sídla Národní galerie v Praze v paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze,“ dodávají autoři výzvy.

Čtěte další články na téma bienále

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze