29. května 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Organizátoři designérské přehlídky Designblok 2014 odhalili další dvě výstavní budovy, které doplní hlavní Grand Hotel Evropa na Václavském náměstí. Druhým bude středověký dům U Minuty na Staroměstském náměstí, třetím bývalá škola Mikulandská. Šestnáctý Designblok proběhne od 7. do 12. října.

„Letos budou moci návštěvníci zavítat do jedné z mimořádných budov na pražském Staroměstském náměstí, do slavného Domu U Minuty, perly renesanční architektury, ve které bude umístěno Openstudio Designbloku. Měšťanský dům z počátku 15. století stojí na rozhraní Staroměstského náměstí a Malého rynku a zaujme především nesmírně působivou fasádou, jež je celá pokryta ozdobnými sgrafity zachycujícími výjevy z řecké mytologie i biblických a renesančních legend. Na konci 19. století zde bydlel Franz Kafka. Na Dům u Minuty navazují další dvě budovy spojené v jeden objekt, které budou rovněž využity pro Openstudio,“ uvádí organizátoři k domu věnovaném prezentacím designérů a designérských studií.

„Kromě prémiového Superstudia v Grandhotelu Evropa bude v rámci 16. ročníku Designbloku otevřeno ještě druhé Superstudio v budově bývalé základní školy Mikulandská, která bude do budoucna sídlem technologických ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V tomto Superstudiu bude umístěna hlavní výstava odrážející téma Designbloku – dětství (fantazie, volnost, hra),“ dodává za Designblok Larisa Blichová.

Čtěte další články na téma Designblok

Foto a zdroj: Designblok