2. července 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Čtvrtstoletí průmyslového dědictví v České republice bude bilancovat konference Industriální stopy, která se 29. srpna 2014 uskuteční v Ostravě v prostoru Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Bienále připomene vzácné industriální památky, které se letos dožily likvidace navzdory své hodnotě průmyslové architektury i vybavení.

Konference nechce poukazovat jen na likvidaci industriálních staveb po celé České republice a její kulminaci v letošním roce, ale chci vyzdvihnout i pozitivní příklady rekonstrukce či konverze staveb, stejně jako snahu chránit budovy s poutavou průmyslovou minulostí nebo industriální architekturou zákonem.Účast na akci přislíbila řada odborníků i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva kultury i ministerstva pro místní rozvoj.

„Nechceme na konferenci opakovat již stokrát vyřčené. Zaměříme se na  pojmenování skutečných příčin nynějšího tristního stavu a možných cest řešení. Nevyhneme se ani počátkům zániku mnohých cenných staveb v 90. letech při různých transformacích a privatizacích. Situaci v České republice nevnímáme autonomně – proto nabídneme srovnání vývoje a  aktuálního stavu na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v Maďarsku,“ říká Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT, který stál za prvními aktivitami kolem ochrany industriální architektury už kolem roku 1989.

Čtěte další články na téma událostikonference

Foto a zdroj: Industriální stopy