25. srpna 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Od pátku 5. do čtvrtka 25. září 2014 proběhne v pražské galerii Kvalitář netradiční výstava s názvem X, Y – umělecké řemeslo. Kurátoři expozice Filip Dědic a Barbora Ševčíková ukáží co všechno může znamenat pojem uměleckého řemesla v 21. století. Setkat bychom se měli se spojením umění a designu v nejistém spojení.

„Naše společná činnost se pohybuje mezi publicistikou, současným uměním a designem. Výstavní projekt se svou povahou blíží více editorské činnosti, než kurátorskému přístupu. Samotná práce s různými texty, jejich pochopení, zvládnutí a osvojení je pro nás oba totiž svým způsobem řemeslem, kterému se věnujeme. Nebudeme ale diváka informovat, chceme se skrze dovednost práce s textem pokusit zprostředkovat povědomí o tom, co se dnes s uměleckým řemeslem děje,“ uvádí autoři konceptu výstavy.

„Nejprve se ptáme ostatních, co pro ně osobně pojem uměleckého řemesla znamená, případně zda nad svou činností vůbec takto přemýšlí. Oslovujeme téměř dvě desítky designérů, umělců, teoretiků, ale také osobnosti z jiných oborů- mladých i zavedených. Ptáme se, jak dnes tato dvě slova (umělecké a řemeslo) souvisí. Zda jsou v protikladu nebo se doplňují, do jaké míry je umění předpokladem řemesla a naopak. Nebo také na to, jestli můžeme hodnotit řemeslo na základě estetických a umění na základě ekonomických kritérií. Získaný materiál a informace dále upravujeme. Zpracováváme toto ‚kolektivní vědomí‘, hledáme křížení názorů a interpretace, hledáme vzorce v informacích, rozpoznáváme překryvy, zkracujeme a doplňujeme poznámky pod čarou. Vytváříme ‚index‘ současnosti a budoucnosti uměleckého řemesla, hrajeme si s možnostmi a nebráníme se zdánlivé jednoduchosti,“ dodávají záhadně.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Kvalitář