15. září 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Ke svému 175. výročí společnost Třinecké železárny vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh spotřebního produktu nebo designového doplňku z industriálního materiálu. Soutěž jménem Werk Design je určena nejen studentům středních, vyšších a vysokých škol, ale i mladým tvůrcům do 30 let z České republiky. První cena je 50 000 českých korun.

Od 1. září 2014 až do 15. ledna 2015 je možné hlásit se do netradiční designerské soutěže s názvem Werk Design, kterou pořádají Třinecké železárny, největší výrobce oceli v ČR. Jeho produkty jsou především dlouhé válcované ocelové výrobky. Název soutěže vychází z německého slova Eisenwerk neboli železárny, který na Třinecku natolik zdomácněl, že se jim zkráceně říká Werk.

Soutěž je určena všem studentům středních, vyšších a vysokých škol s výtvarným zaměřením a mladým designérům do 30 let z celé České republiky. Přihlášení soutěžící budou rozděleni podle toho z jakého titulu se hlásí do kategorie střední, vyšší školy a druhé vysoké školy a mladí designeři. Přihlášené práce budou hodnotit zástupci železáren a čeští designeři jako Martin Žampach, Klára Šípková, Petr Mikošek a architekt Jan Šépka.

Soutěžící mají za úkol navrhnout a vytvořit vizualizaci uměleckého objektu nebo produktu z výrobků Třineckých železáren, kterým jsou nejčastěji kolejnice, tažený drát, bezešvé trubky, ocelové tyče nebo pak produkty dceřiných společností vyrábějící šrouby, řetězy, pružiny či ocelové tkaniny. Designeři mohou tyto produkty železáren kombinovat i s dalšími materiály jako dřevo, sklo, kámen apod. Hodnotit se bude nápaditost, estetické hledisko, u spotřebních výrobků funkčnost, úroveň zpracování soutěžní práce i ekologičnost.

Třinecké železárny pořádají soutěž ke svému 175. výročí založení. Hledat pomocí ní chtějí i nové obory k uplatnění potenciálně zajímavého materiálu. Díky Werk Designu se možná standardní železárenská produkce více promítne do oblasti umění i designu a dojde k jejímu povýšení na objekty vysoké estetické úrovně.

Foto a zdroj: Werk Design