2. prosince 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 proběhne v pražském Kině Světozor dvojice přednášek na téma rozrůstání měst a obcí do okolní krajiny, které jsou aktuálním a častým tématem. Na přednášce přístupné zdarma vystoupí Martino Tattara ze Studia Basel a přednáškou Pozor Švýcarsko a dále Vesna Jovanović s přednáškou Současná městská území.

„Švýcarská architektura se v posledních dvaceti letech stala vzorem nejen pro české architekty, ale i pro architekty v Evropě a ve světě. Je inspirativní, sebevědomá a veskrze současná. Stejně jako Švýcarsko se i Česká republika v současnosti setkává s problémy sídelní kaše a problému vztahu krajiny a města. Idylka typového rodinného domku s malou zahrádkou a bazénem se nevyhnula ani zdejším městům. Sen mnoha obyvatel, přestěhovat se z uniformních sídlišť do vlastního leč malého domu se zhmotnil ve zdejší podnikatelské baroko,“ uvádí občanské sdružení Kruh, které přednášku organizuje.

„Exkurze do myšlení vlivné instituce jako je Studio Basel je inspirací pro českou odbornou i laickou veřejnost. Švýcarská města jako například Curych patří dlouhodobě k nejlépe hodnoceným ve srovnávání kvality života. Zároveň je však ve Švýcarsku patrný problém srůstání měst a s tím spojená problematika zastavění krajiny. Díky spolupráci s jednou z nejlepších vzdělávacích institucí, Fakultou architektury na ETH v Curychu, máme i my možnost nahlédnout, jakým způsobem je možné k této problematice přistupovat,“ říká o připravované přednášce její iniciátorka Marcela Steinbachová.

Čtěte další články na téma události

Foto a zdroj: Kruh