10. února 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Historii i současnost vybraných panelákových sídlišť v Pardubicích představuje veřejnosti nově otevřená výstava Příběh paneláku v Pardubickém kraji, která je třetím pokračování cyklu o panelácích v České republice. Až do 19. dubna je volně dostupná pod širým nebem v oblasti křížení ulic Jindřišská a Jiřího z Poděbrad v Pardubicích.

„Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusejí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v projekčním ústavu. Panelová sídliště mají svou minulost, přítomnost a v mnoha případech i rozvojový potenciál a pro své obyvatele představují domov. Bylo by proto chybou zavírat oči před osobitostí řady z nich a nechat se ovlivnit jednostrannými odsudky,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Lucie Zadražilová z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

„V Pardubickém kraji se do nejužšího výběru dostaly čtyři celky z krajského města: Dukla se stavěla od konce 40. do konce 50. let a její podobu ovlivnila doktrína socialistického realismu. Rozsáhlé Polabiny jsou ukázkou urbanistického a správního řešení sídlištní výstavby na principu okrsků; první a druhý okrsek, na které jsme se zaměřili, byly budovány v 60. letech. V sousedství historického jádra vyrostlo na přelomu 70. a 80. let sídliště Karlovina s kompozicí z věžových a deskových domů. Nejmladším celkem v našem výběru je ‚mikrosídliště‘ Dašická z druhé poloviny 80. let, kde je použita atypová stavební konstrukce sestávající z lichoběžníkových panelů a cihelné dozdívky,“ uvádí organizátoři výstavy k vybraným vyobrazeným sídlištím. Ta doplňuje Komenského Náměstí v Litomyšli, jehož úpravu před třinácti lety vytvořil ateliér Josefa Pleskota.

Čtěte další články na téma bydlenívýstava

Foto a zdroj: Paneláci