15. února 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Pražská správa hřbitovů vyhlásila netradiční soutěž na téma funerální design. Až do 31. března 2015 mohou designéři posílat své návrhy na náhrobek nebo urnu, které by pomohly hřbitovům vrátit jejich uměleckou hodnotu. Soutěž chce také obnovit zájem veřejnosti o funerální kulturu obecně. Tři vítězové budou finančně odměněni.

„Správa pražských hřbitovů pečuje celkem o 29 hřbitovů v Praze. Svými projekty aktivně usiluje o obnovení zájmu veřejnosti o funerální kulturu u nás i téma konce života obecně.  Různými způsoby se snaží zabránit její devalvaci, která se projevuje například společenskou strnulostí a lhostejností k tématu, k níž v současné době dochází. Může v tom pomoci i design? My věříme, že ano!“ uvádí organizace Czechdesign spolupořádající soutěž.

„Předmětem soutěže je návrh náhrobního kamene či urny určené k umístění na hřbitovech. Soutěž je otevřená všem designérům, architektům a sochařům. Ti všichni mohou přispět k obnovení tradice umělecké tvorby na českých hřbitovech a vrátit těmto místům uměleckou hodnotu, která se z nich dnes již pomalu vytrácí. Soutěž neklade na účastníky materiálové omezení, měli by však respektovat omezení jako např. standardní velikosti, přírodní podmínky apod. Ty jsou blíže specifikovány v soutěžních pravidlech,“ dodávají k tématu soutěže.

Čtěte další články na téma soutěž

Foto: Pražská správa hřbitovů
Zdroj: Czechdesign