7. března 2015 –– události –– Jakub Sochor

Galerie Architektury Brno prezentuje ukázku z díla architekta Jakuba Szczęsneho, čítající téměř dvě desítky posledních autorových prací, mezi nimiž figuruje také Keret House, který byl označen za nejužší dům světa. Výstava, jíž připravil ostravský Kabinet architektury ve spolupráci s Galerií Architektury Brno, je otevřena do 27. března 2015 na Starobrněnské 18.

Nad výstavou převzala záštitu Anna Olszewska, generální konzulka Polské Republiky v Ostravě. Galerie se prostřednictvím této akce letos poprvé zapojila do festivalu Archikultura 2015, který ve svém sedmém ročníku vyrostl z ostravské aktivity Galerie výtvarného umění Ostrava a Kabinetu architektury Ostrava do celostátní akce věnující se prezentaci současné architektury. Brněnský program zmíněného festivalu bude po ukončení této akce pokračovat výstavou Rafi Segal. Architektura: Koncepty a formy, jež bude zahájena za účasti Rafiho Segala 1. dubna 2015.

„Nesoustředím se pouze na proces projektování,“ vysvětluje Szczęsny a pokračuje: „Daleko více mne láká hledání skryté výjimečnosti, kterou každý projekt v sobě nese. Keret House je rezidenčním příbytkem určeným pro umělce, brzy se zde prostřídá na devět výtvarníků a spisovatelů. Tímto projektem Varšava získala jakýsi celosvětově vnímaný billboard, jelikož Keretův dům byl zmiňován po celém světě. Umělecká instalace a zároveň obytný objekt o rozloze pouhých 14 metrů čtverečních, který spojuje další dvě budovy pocházející z různých epoch, „probudil“ místní obyvatele. Ukazují dům turistům a vyprávějí o něm. A právě o takové proměny, které v lokálních komunitách oživují aktivitu, mi především jde.“

Výše uvedený Keret House byl zařazen do sbírky současné architektury prestižního Muzea moderního umění v New Yorku. Kromě toho se stal součástí prezentace nových sbírkových přírůstků v rámci výstavy Conceptions of Space, jež proběhla v prostorách muzea od 4. července do 19. října loňského roku. Zmínku zasluhuje také skutečnost, že s návrhy polského architekta se můžeme setkat nejen v jeho rodném Polsku, ale také v Izraeli, Palestině, Austrálii, Turecku, Německu, Indii a USA.

„Pro projekt ermitáže-pracovny pro izraelského spisovatele Etgara Kereta byl předurčen na první pohled nevhodný pozemek, štěrbina mezi dvěma bytovými objekty ve varšavské čtvrti Wola. Tato nepříliš ideální situace byla výzvou a motivací najít originální řešení, jehož výsledkem je umělecká instalace, kdy architektonický objekt se stal dokonalým komunikačním médiem pro šíření umělecké ideje,“ uvádí Gabriel Kurtis, ředitel Galerie Architektury Brno.

Čtěte další články na téma výstavabydlení

Foto: Bartek Warzecha
Zdroj: Galerie Architektury Brno