25. července 2015 –– události –– Svatava Kozlovská

Kabinet architektury ve spolupráci s ostravskou Galerií výtvarného umění, Národním památkovým ústavem a Antikvariátem a klubem Fiducia připravili výstavu Brusel… na Ostravsku, která se vrací do nedávné minulosti zdejšího regionu a přibližuje vznik a současný stav budov, které byly v Ostravě a okolí postaveny v takzvaném bruselském stylu.

Bruselský styl se v bývalém Československu uplatňoval v architektuře a užitém umění od konce 50. let do 70. let minulého století. Svůj název získal podle města Brusel, kde se v roce 1958 konala světová výstava Expo 58. Této světové výstavě a československé účasti na ní je věnována první část výstavy. Menší skupina fotografií dokumentuje stavby vzniklé mimo ostravský region; následuje hlavní část expozice, která je věnovaná stavbám z Ostravy a okolních měst (Karviná, Havířov, Český Těšín).

Kromě architektonických návrhů a dobových fotografií jsou vystaveny také nové fotografie dokumentující současný vzhled některých objektů. Fotografie zachycují nejen samotné budovy, ale také řešení interiérů, detaily fasád a menší objekty (sochy, plastiky) umístěné v exteriéru. Obrazový materiál je doplněn citáty z dobového tisku a odborné literatury. Návštěvník si může také přečíst delší texty, které podrobněji popisují vznik a současný stav několika vybraných budov. Pro dokreslení dobové atmosféry je v expozici umístěno několik kusů nábytku společně s  drobnějšími předměty a knižními publikacemi.

Všechny budovy, které výstava představuje, obyvatelé i pravidelní návštěvníci Ostravska znají, neboť se jedná o běžně navštěvovaná místa: pošty, obytné a kulturní domy, kancelářské budovy, obchodní střediska, nádraží. Ne všichni však vědí, že vzhled a výzdoba těchto budov nejsou dílem náhody, ale vycházejí z konkrétního architektonického stylu, který má svoji hodnotu.

Bruselský styl však dosud jako kulturně významný uznán nebyl, památková ochrana se na něj nevztahuje a dokumentované budovy i další objekty proto procházejí různými změnami. Zda jsou to změny k lepšímu nebo k horšímu, může posoudit každý, kdo výstavu navštíví, případně si půjde zmíněná místa prohlédnout. Zájemci o tuto problematiku se mohou rovněž zúčastnit komentované prohlídky výstavy, která se bude konat v budově galerie dne 28. srpna v 16:30. Výstava Brusel… na Ostravsku je v Galerii výtvarného umění v Ostravě přístupná do 30. srpna 2015.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Roman Polášek, Svatava KozlovskáWikipedia
Zdroj: Galerie výtvarných umění Ostrava