12. září 2015 –– události –– Jitka Hrůzová

Letošní světová výstava Expo 2015, odehrávající se v italském Milánu, přináší celou řadu inovativních technologií promítnutých jak do konstrukce pavilonů tak do samotných expozic. Tématika letošního ročníku Jídlo pro planetu, Energie pro život. V centru dění vyrostl Strom života, který hlavně po setmění nabízí impozantní představení.

Každého návštěvníka jistě zaujme izraelský pavilon, který je zvenčí pokryt rostoucími rostlinami kukuřice, rýže a pšenice. Jejich použití není náhodné, jelikož reflektují 70 procent světově zkonzumovaného jídla. Vertical Field na Expu, což je oficiálně název této technologie, je doposud největší vertikálně oseté pole na světě.

Obecně vzato některé ze zúčastněných zemí, pavilonů jsou zaměřené pouze na propagaci toho čeho v minulosti dosáhli, což je příklad ruského pavilonu. Jiné země jako například Jižní Korea nabízí návštěvníkovi velice propracovaný pohled jak, lze využít tradiční jihokorejské metody stravování jako benefit pro celou planetu, to vše je podpořeno nenásilnou sebe propagací použitím špičkové digitální a robotické technologie jako nástroj prezentace.

Některé země volily zlatou střední cestu, kdy byly schopny upozornit na to jak jejich země přispívá k celosvětovému rozvoji v oblasti nových a ekologicky udržitelných technologií a také využili příležitost Expa k nalákání budoucích turistů. Slovinsko vytvořilo vyváženou kombinaci expozic, které se například zabývají důležitostí včel pro globální zemědělství v jedné části a ve druhé poukazuje na tradici slovinského včelařství.

Brazílie byla jedna ze zemí, která nabídla vedle sofistikované a obsáhlé, ale jednoduché animované infografiky také aktivní vjemovou zkušenost – vstup do pavilonu začíná na síti z lan, po kterých se musíte dostat na druhou stranu. Toto zpestření ocení hlavně děti! Ekvádorský pavilon byl velice nápaditý, vedle běžných informací o zemi jako takové jste si mohli návštěvníci ovonět i tradiční tuzemské produkty jako banány, růže či čokoládové boby.

Propagační materiály Expa zahrnují celou škálu věcí – od tradičních triček s logem až po tkaničky do bot v barvách Expa. Celé Expo je shrnuto v katalogu, tedy ve třech různých brožurách, různé velikosti a různého obsahu. Tradiční a obsahově nejrozsáhlejší verze prezentuje každou ze zúčastněných zemí a také mluví o poselství letošního Expa v širším sociálně – politickém kontextu. Další verze katalogu mluví ve stručnosti o Expu a pozornost je spíše zaměřena na Miláno jako město. Tato kombinace je nejvhodnější pro turisty, kteří přijíždí na Expo, ale při té příležitosti chtějí poznat Miláno a jeho reálie. Nejmenší verze katalogu je malého formátu a je vyloženě kapesní, obsahuje stručné informace o každém pavilonu.

Čtěte další články na téma výstavaExpo

Foto: Jitka Hrůzová
Zdroj: Expo 2015