24. září 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Na dvacet svých projektů prezentují studenti pražského Českého vysokého učení technického ve výstavních prostorách Francouzského institutu v Praze v Galerii 35. Až do 17. října 2015 můžete posoudit jejich návrhy v oblasti průmyslu, zdravotnictví, dopravy, bytových doplňků či městské mobiliáře.

„Studenti Průmyslového designu při Českém vysokém učení technickém v Praze představují sebe, své práce a školu, kde práce vznikají, v osobité instalaci, jež zrcadlí normalitu vysokoškolského prostředí v kontrastu s různorodým spektrem metodologických postupů a jejich výsledků, bakalářských a diplomových prací. Ty jsou doplněny o starší výsledky deseti, právě titulovaných autorů,“ uvádí zástupci Ústavu průmyslového designu.

„Silná a dlouhodobá tradice školy, která svým rozsahem nabízí spolupráci s odborníky jiných fakult, může být pojítkem, společným znakem – značkou jinak nesourodých projektů, jež vzniky v letním semestru akademického roku 2014 až 2015 pod patronací vedoucích pěti ateliérů – Mariana Karla, Jana Fišera, Jana Jaroše, Martina Tvarůžka a Reného Šulce,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaČVUT

Foto a zdroj: FA ČVUT