8. listopadu 2015 –– události –– Svatava Kozlovská

Na letošní rok připadá 120. výročí narození Bohuslava Fuchse, významného architekta, jehož jméno si mnoho lidí vybaví jen v souvislosti s érou funkcionalismu. Město Třebíč,  v němž se nachází několik jeho staveb, připravilo ve spolupráci s mnoha dalšími institucemi  výstavu představující Bohuslava Fuchse jako tvůrce s mnohem širším stylovým záběrem.

Výstava je sestavena z informačních panelů, přičemž dva z nich jsou věnovány osobnosti Bohuslava Fuchse a jeho rodné obci Všechovicím.  Zbývající panely obsahují obrazovou dokumentaci vybraných prací spolu s texty, které popisují okolnosti vzniku staveb a jejich stylové zařazení. Výběr zahrnuje díla z časového rozmezí téměř padesáti let a dokumentuje jak stylový vývoj tvorby Bohuslava Fuchse, tak rozmanitost jeho realizací.

Mezi rané práce z dvacátých let patří rodinný dům Jakuba Demla v Tasově navržený pod vlivem pozdního kubismu; stavby typické pro období funkcionalismu zastupují ve výběru např. budova Městské spořitelny v Třebíči či penziony v Luhačovicích. Příkladem dalšího stylového vývoje  je komplex firmy AKA z konce třicátých let. Při této stavbě byly použity materiály odpovídající charakteru krajiny na Vysočině, kde je stavba umístěná, tj. kámen a dřevo. Rodinný dům v Ostopovicích z konce šedesátých let 20. století, poslední z rodinných domů, které Bohuslav Fuchs navrhl, vznikl již pod vlivem postmodernismu. Různorodost zakázek, jimž se Bohuslav Fuchs věnoval, dokumentují na výstavě takové práce jako je plovárna v Třebíči, budova vodní elektrárny  u Mohelnice, nebo pomník padlým ve  Všechovicích.

Přestože tato výstava není příliš rozsáhlá, přináší výstižný průřez pozoruhodným dílem Bohuslava Fuchse a její návštěva může diváka motivovat k podrobnějšímu seznámení s jeho tvorbou. Výstava Slavné stavby, vily a rodinné domy Bohuslava Fuchse je umístěna ve foyer divadla  Pasáž v Třebíči a přístupná bude do 20. listopadu 2015.

Čtěte další články na téma Bohuslav Fuchsvýstava

Foto a zdroj: Slavné stavby, Městské kulturní středisko TřebíčSvatava Kozlovská