6. prosince 2015 –– události –– Lenka Hlaváčová

V brněnském Urban Centrum ve Staré radnici byla otevřena studentská výstava ArcMapy mapující ateliérové práce na ústavu ARC FAST VUT. Až do 30. prosince 2015 zde můžete prozkoumat témata v oborech urbanismu, architektury i umělecké tvorby především ve spojení s Brnem a jeho okolím, jimiž se studenti brněnské VUT zabývají.

Akce k desátému výročí Ústavu architektury na FAST VUT v Brně dostala název ArcMapy. Jedná se o netradiční ukázku projektů studentů architektury, která se nám snaží nastínit, jakou problematikou se studenti v rámci studia zabývají a to ve všech směrech architektury, urbanismu nebo výtvarné tvorby. Na výstavě můžeme vidět především návrhy z Brna a jeho blízkého okolí, zabývající se urbanismem brněnských brownfieldů, novostavbou v prolukách vzniklých při bombardování Brna během války, obnovou stávajících památek nebo řešení výtvarných objektů ve veřejném prostoru.

Pokud bychom se zaměřili na projekty v jiných oblastech České republiky došlo na tvorbu průmyslových a zemědělských objektů, rozhledem a vysílačů. Na výstavě se můžeme dozvědět i něco o každoročně konaném plenéru v Kunčicích, na kterém se studenti zabývají land-art tvorbou v přírodě. Výstava je jedním z projektů studentů Ústavu architektury.

Čtěte další články na téma výstavaurbanismus

Foto a zdroj: ARC FAST VUT