15. prosince 2015 –– události –– Jakub Sochor

Galerie Architektury Brno a Galerie Jaroslava Fragnera pořádají výstavu věnovanou architektu Antonínu Raymondovi, kladenskému rodákovi a někdejšímu asistentovi Franka Lloyda Wrighta v Tokiu při stavbě proslulého Imperial Hotelu. Dílo architekta bude vystaveno v prostorách galerie na Starobrněnské 18, a to od 15. prosince 2015 do 29. ledna příštího roku.

Výstava představí na vybraných stavbách (situovaných v Japonsku a na Filipínách) Raymondův bohatý výrazový rejstřík. Nadto seznámí návštěvníky s autorovým neméně bohatým a dobrodružným osudem – kladenský rodák Antonín Raymond, v době studií architektury na pražské technice, odjel do USA, načež začal navrhovat v Japonsku. Během první světové války byl důstojníkem zpravodajské služby, od roku 1926 působil rovněž jako honorární konzul v Tokiu. V roce 1937 se vrátil do USA a cestou navštívil své sourozence v Československu. S nimi se však viděl naposledy, neboť židovská rodina Reimannových nepřežila holocaust.

Vlastní ateliér založil Antonín Raymond v roce 1921. V čele této kanceláře, jež stále projektuje, působí Raymondův žák Shigefumi R. Tsuchiya. Architektovou celoživotní oporou byla jeho žena, výtvarnice Noémi, která se kromě tvorby pro vlastní ateliér podílela také na Raymondově díle. Zmínku zasluhuje také řada spoluprací s tvůrci z někdejšího Československa, mezi nimiž figurují Bedřich Feuerstein, Jan Josef Švagr, či Ladislav Leland Rado, s nímž v roce 1946 založil společnou kancelář.

Souhrn prezentovaných děl čítá Raymondovy práce zachycené na fotografiích, videu, plánech a modelu, přičemž instalaci doplní též plány, kresby, artefakty a mobiliáře z interiérů Raymondových staveb, zhotovených dle návrhů předmětného autora, jeho ženy Noémi a architekta Bedřicha Feuerstena. Dlužno doplnit, že o současné podobě a měřítku realizací si mohou návštěvníci udělat představu díky projekci několika dílů seriálu Šumné stopy Antonína Raymonda, Bedřicha Feuersteina, Jana Josefa Švagra a Raymondových následovníků.

Výstava bude zahájena v úterý 15. prosince 2015 v 18 hodin, a sice Davidem Vávrou, Irenou Veverkovou a Danem Mertou. Stane se tak v prostorách Galerie Architektury Brno na Starobrněnské 18. Akce bude otevřena denně od 10 do 18 hodin, a to až do 29. ledna příštího roku. Po ukončení prezentace v Brně se výstava stane základem stálé expozice v Raymondově rodném Kladně.

Čtěte další článek na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Architektury BrnoGalerie Jaroslava Fragnera