28. prosince 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Po prodloužení je až do 16. února 2016 je v pražském Museum Kampa otevřena výstava pečlivě vybraných maleb česko-francouzské surrealistické fotografky, malířky a spisovatelky Marie Čermínové zvané Toyen. V expozici se můžeme setkat se stěžejními díly zapůjčenými ze státních i soukromých sbírek z České republiky i Paříže.

„Divák se setká se stěžejními díly, která Toyen představila na prvé surrealistické výstavě v roce 1934, mezi něž patří klíčové práce jako Ztroskotání ve snu či Člověk z klihu, na druhé surrealistické výstavě v roce 1938, kdy vedle známých obrazů jako Finis terrae a Sen uvidí snad nejvýznamnější dílo Spící, které patří k nejčastěji reprodukovaným obrazům českého malířství minulého století, i s pracemi, které Toyen uskutečnila během nacistické okupace, mezi něž se řadí i magnetizující obraz Po představení. V roce 1947 se Toyen rozhodla s Jindřichem Heislerem odejít do Francie,“ uvádí zástupci Museum Kampa k výstavě, která byla uspořádána k 96. narozeninám Medy Mládkové.

„Výstava rovněž vyzdvihuje stěžejní úseky její tehdejší tvorby: sleduje, jak se od méně známých obrazů z prvé poloviny padesátých let postupně autorka dobírá k výrazným uměleckým ziskům, jež zastupuje podstatný výběr ze souboru Sedm mečů bez pochvy (1957), a především působivý, tajemný obraz Poledne půlnoc (1961), obdivovaný tehdejšími členy pařížské surrealistické skupiny. Ve druhé polovině šedesátých let Toyen se vší důrazností rozvíjí dramatický vztah mezi mužem a ženou-šelmou či ženou-dravcem, jenž pronikl do tří nejvýznamnějších obrazů její závěrečné tvorby – Zástěna (1966), Zatmění (1968) a Když zmlknou zákony (1969), které jsou společně vystaveny v Praze vůbec poprvé,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: Museum Kampa