21. února 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Už jen do 27. února potrvá v pražské Galerii UM, která sídlí v přízemí UMPRUM, tajuplná výstava Per astra ad monstra. Koncipována je jako jisté předivo dějin, kde je provázáno dílo studentky malby Markéty Jáchymové a projekce studenta supermédií  Davida Noska.

„Každé umělecké dílo se nachází v síti dějin a obrazů, proto se v něm zrcadlí díla minulosti a potenciální budoucnosti, která představují současnost. Přítomný okamžik je možné si představit jako kompozici mnoha časů minulých a potenciální budoucnosti. V tomto smyslu je pak třeba chápat malby Markéty Jáchymové Enter the Void i projekce Davida Noska Studie I-IV, které zaujímají dominantní plochu galerie,“ uvádí autorka a kurátorka výstavy Eva Skopalová.

„Projekce jsou sestavené z kurátorského výběru obrazů, které reagují na malbu Enter the Void. Zde se obrazy jako simulakra váží k dílu Markéty Jáchimové principem přežívání (Nachleben) a sledují mnohačetné cesty obrazů, které jsou přítomny ve vystavené malbě. Dílo Studie představuje přímo rozevřené a rozprostřené záhyby času, který plyne přerývavě dopředu a zpět. Minulá díla se jako odlesky v hyperrealitě zrcadlí na stěnách galerie v neustálém pohybu, jako kdybychom otáčeli kaleidoskopem. Umění je ve své mase složeno z mnoha těchto odlesků a každé umělecké dílo se může zrcadlit do všech stran,“ dodává kurátorka.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Anna Pleslová
Zdroj:
UMPRUM