29. února 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Galerie města Plzně aktuálně hostí rozsáhlou i rozmanitou výstavu Předtím, teď, potom. Až do 3. dubna 2016 se zde můžete setkat s díly zaměřených na čas od devatenácti tvůrců z České republiky, Rakouska a USA. Jejich výtvarné zobrazení času demonstrují kresbami, fotografiemi, instalacemi, objekty i preformance.

„Výstava Předtím, teď, potom reflektuje čas jako kulturně-společenský jev. Zaměřuje se na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání, z hlediska biologické a genderové determinace, z hlediska historie rodu, rodiny atd. Výstava představuje čas jako abstraktní fyzikální jednotku, ale také jako hledisko praktického fungování člověka. Zkoumá a demonstruje vztah člověka a času jako kvality, která určuje plynutí, historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď a něco bude potom. Záleží na úhlu pohledu, kam nasměrujeme těžiště našeho promýšlení a prožívání skutečnosti my, každý z nás, ale něco zůstává obecné jako společný zápis, jako úmluva platná bez podpisu,“ uvádí organizátoři výstavy.

Na výstavě Předtím, teď, potom se svými díly prezentují Karel Adamus, Darina Alster, Matěj Frank, Milan Guštar, Martin Klimeš,Lenka Klodová, František Kowolowski, Jan Langer, Milan Maur, Marian Palla, Martin Plitz,Arnold Reinthaler, Jasmin Schaitl, William Bilwa Costa, Tomáš Skalík, Miloš Šejn, Jiří Šigut, Julie Štybnarová a Robert Vlasák. Pro návštěvníky jsou připraveny diskuzní pořady i komentované prohlídky.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: Galerie města Plzně