7. března 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Uznávaný kanadský režisér David Cronenberg, který stojí za mnoha filmy jako například Moucha, Dějiny násilí či Východní přísliby, má v Praze rozsáhlou retrospektivní výstavu s více jak 300 exponáty. Až do 17. července jsou vystaveny jeho zhmotněné surrealistické vize zahrnující kresby, fotografie, objekty, kostýmy, deníky či nikdy nezveřejněné filmové záběry.

„Výstavu tvoří tři oddíly volně chronologicky a tematicky sledující vývoj autorovy tvorby. Raná fascinace vnitřním světem fyzické a mentální lidské existence ‒ se všemi pohnutkami, touhami a někdy neovladatelnými schopnostmi ‒ se postupně přesouvala ke zkoumání vnějšího světa, který ji formuje. Výstava podrobně mapuje Cronenbergovy tvůrčí postupy i jeho vztah k science fiction a vědě stejně jako jeho spřízněnost s dalšími významnými umělci 20. století a představuje autora nejen jakožto jednoho z nejuznávanějších světových filmových tvůrců, ale také jako jednoho z nejvlivnějších soudobých myslitelů,“ popisují výstavu organizátoři.

„Pražská prezentace výstavy David Cronenberg: Evolution je unikátní v několika ohledech. Gotická architektura Domu U Kamenného zvonu inspirovala organizátory i architekty výstavy k řadě originálních řešení: množství zřetězených místností nabízí možnost soustředěné prezentace jednotlivých režisérových motivů a využití prvku překvapení, které je typickou součástí Cronenbergovy tvorby,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavafilm

Foto a zdroj: Galerie hlavního města Prahy