21. března 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Oblastní galerie Liberec nabízí až do 8. května výstavu Odjinud, kde výtvarnice Jana Kasalová představuje svá díla inspirovaná převážně kartografií. Na velkých plátnech se prolínají techniky kresby, malby a digitálního tisku. Centrem výstavy je imaginární krajina ze zbytků nedalekého lesa.

„Témata vycházející z map, častého stěhování po Evropě, zájmu o historii i urbanismus velkoměst se v případě velkých pláten začaly prolínat a postupně vyústily ve svébytný tvar vyprázdněných měst, které si ale zachovávají svoji paměť v názvech ulic. Zdánlivý chaos a někdy naopak geometrické obrazce podpořené sytě barevnými podklady tvoří společně mimořádnou formu exprese a zároveň harmonie. V kontextu domova pak její tvorba vykrystalizovala v zájem o osudy míst i obyvatel pohraničí,“ říká od díle autorky kurátorka výstavy Markéta Kroupová.

Pařezy symbolizující vykořeněnost a kresbu rokajovými korálky uprostřed výstavy pak komentuje Jana Kasalová takto: „Rokaj na mapě vytváří úplně jiný druh kresby, kopíruje záhyby, vytváří nové řeky. Vznikla tak krajina odjinud, jakási nová vrstva umělé krajiny s jiným významem. Kořeny nad touto nově koncipovanou krajinou jsou symbolem dramatičnosti dějin. Prolínání barev korálků vytváří novou podobu mapy s nánosy starých dějinných situací i novými vrstvami různobarevných vývojových možností.“

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: Jana Kasalová