23. dubna 2016 –– události –– Svatava Kozlovská

Zájemci o architekturu mohou v ostravském Domě umění v Ostravě navštívit do 5. června tři nové výstavy. Dvě z nich dokumentují současnou tvorbu v Irsku a Bolívii a v rámci festivalu Archikultura 2016 je připravil Kabinet architektury. Třetí výstava představuje exkurzi do minulosti průmyslových Vítkovic a její součástí je i expozice výtvarné tvorby 19. století.

McCullough Mulvin Architects — Laboratoř přírody. Geologie, Biologie, pod tímto názvem představuje svoji tvorbu irská architektonická kancelář McCullough Mulvin Architects z Dublinu, která za své projekty v různých odvětvích veřejné sféry získala v Irsku více ocenění. Postup navrhování a vzniku staveb autoři přirovnávají ke geologickým a biologickým procesům, čímž se vysvětluje název této zajímavě instalované výstavy.  Většina exponátů je umístěna v chodbě z dřevotřísky, která je vybudovaná v jedné z místností. Soubor fotografií, nákresů a modelů staveb doplňují videa natočená v interiérech i okolí příslušných budov. Tyto krátké filmy promítané přímo na stěny chodby spolu s doprovodnými texty umožňují divákovi utvořit si lepší představu o představených projektech.

V další místnosti Domu umění se nachází výstava Fernández de Córdova &Roda — Casas představující tvorbu architektonické společnosti Fernández de Córdova &Roda z Bolívie,  která zde působí od roku 1984. V roce 1997 obdržel jej spoluzakladatel a ředitel architekt  Fernández de Córdova Národní architektonickou cenu. Hlavní část expozice ukazuje realizace šestnácti samostatně stojících obytných domů z let 1990 až 2015. Fotografie interiérů i exteriérů doplněné architektonickými plány divákovi umožňují posoudit přístup k celkovému řešení jednotlivých domů. Společnost Fernández de Córdova & Roda se věnuje také větším projektům, jejichž fotografie se promítají na obrazovce umístěné v expozici. Při prohlídce této výstavy může diváka překvapit kosmopolitní vzhled většiny staveb, neboť kromě exotické vegetace a živé barevnosti některých menších domů nic dalšího nenapovídá, v které části světa se nacházejí.

Třetí výstava nazvaná Leopold a Paul Kupelwieser — Architektura, Umění, Průmysl přináší napůl uměleckou a napůl průmyslovou tématiku. První část výstavy představuje tvorbu významného rakouského malíře Leopolda Kupelwiesera, jeho spolupracovníků a žáků. V této části expozice jsou kromě několika krajin a maleb s náboženskou tématikou vystaveny hlavně portréty, mezi nimiž diváka na první pohled zaujme krásný Portrét sester Mosigových.  Tato exkurze do výtvarné tvorby 19. století není náhodná, neboť Leopoldův syn Paul Kupelwieser se stal v roce 1876 ředitelem Vítkovických železáren a pod jeho vedením došlo nejen k modernizaci výroby, ale také k rozsáhlé nové výstavbě na území Vítkovic.

V expozici divák nalezne kromě plánů průmyslových staveb, obytných a veřejných budov také fotografie, obrazy a pohlednice z Vítkovic a další dobové exponáty. Historické a ekonomické souvislosti rozvoje vítkovického těžkého průmyslu podrobně vysvětlují doprovodné texty. Zájemci o toto významné období v dějinách Vítkovic stejně jako milovníci výtvarného umění mohou navštívit komentované prohlídky této výstavy ve dnech 11. a 25. května.

Foto: Galerie výtvarného umění Ostrava, Kabinet architektury a Antonín Dvořák
Zdroj: Galerie výtvarného umění OstravaKabinet architektury