3. června 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Jen na krátko do 16. června byla v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Praze otevřena výstava Poválečná 45–89, která je výsledkem ročního studentského mapování pražské poválečné architektury z období druhé poloviny 20. století. Na výstavě uvidíte objekty ikonické i méně známé, památkově chráněné i momentálně ohrožené.

„Studenti prvního ročníku Fakulty architektury se během dvou semestrů věnovali mapování pražských staveb 2. poloviny 20. století. Do výzkumu byly zahrnuty projekty ze všech období téměř pěti desetiletí, realizace ikonické i méně známé, památkově chráněné i momentálně ohrožené. Výstava představuje veřejnosti celé spektrum předrevolučních staveb a poukazuje na jejich kvality, v dnešní době dosud často nedoceněné,“ uvádí Klára Mergerová za Fakultu architektury ČVUT.

„Poválečná architektura představuje specifickou kapitolu v dějinách české architektury. Stavbám z ožehavého období se dlouhou dobu vyhýbali nejen odborníci, ale jako produkt minulého režimu je přehlížela i široká veřejnost. Ve společnosti začalo téma rezonovat až v posledních letech. Architektura 2. poloviny 20. století se dostala do centra pozornosti zejména v souvislosti s množícími se kauzami svědčícími o nejednoznačném postoji k jejímu hodnocení. Spory o uznání jejích hodnot živí odborné i veřejné debaty a stavby nadále trpí předpojatou interpretací i fyzickým chátráním a čelí častým hrozbám demolic,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavaarchitektura

Foto a zdroj: Fakulty architektury ČVUT