5. června 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Byla vyhlášen 26. ročník soutěže Národní cena za studentský design 2016, který vyzývá studenty oborů zahrnutých pod termínem vizuální komunikace, aby do 23. června přihlásili své práce. Krom finanční odměny mají vítězové možnost účastnit se zahraniční stáže a vystavovat na putovní výstavě k soutěži.

Do soutěže mohou studenti přihlásit jakékoliv své práce, které vznikly v období od 1. ledna 2014 až do 30. června 2016 a daly by se zařadit do kategorií grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.

„Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit a vysokých škol. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů. Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Soutěží se o tituly Národní cena za studentský design 2016, Excelentní studentský design 2016 a Dobrý studentský design 2016,“ uvádí organizátoři soutěže.

Popularitu získají již nominované práce, stejně jako tomu bylo v minulých letech. Nominované práce budou ve svém výběru vystaveny na výstavě Nominace!!! v Moravské galerii v Brně, kde budou součástí grafického Bienále Brno 2016. Poté budou týž práce vystaveny na výstavě Nový (z)boží! v pražské galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze.

Čtěte další články na téma Národní cena za studentský design

Foto a zdroj: Národní cena za studentský design