17. července 2016 –– události –– Ondřej Krynek

V industriálním prostoru Kotelna v Železném Brodě byla zahájena výstava s názvem Sklovotvar. Trojice předních českých sklářských výtvarníků Zdeněk Lhotský, Oldřich Plíva a Jaroslav Róna zde dp 15. října vystavují svou tvorbu. Jako hosta si přizvali mladou designérku Lucii Švitorkovou.

„Práce s osobnostmi, jakými jsou trio Lhotský, Plíva a Róna, je pro mne zajímavou výzvou. Výstava Sklovotvar znamená výlet do domova skleněné plastiky, tedy ‚sklovotvarné‘ oblasti, kterou v umění léta obdivuji. Každý z vystavujících přistupuje k tvorbě jinak, ale dohromady tvoří unikátní kolekci české skleněné tvorby současnosti. Rád bych také vyzvedl originalitu hostující Lucie Švitorkové, která skvěle doplňuje trio zkušených umělců a nezůstává v uměleckém projevu pozadu“ uvádí kurátor výstavy Dominik Hrodek.

„Tvarosloví skla je zachytitelné okem i rukou. Skleněné plastiky nemusí mít jméno, abychom je obdivovali a milovali. Ale hledáme-li tvarové archetypy, pak je určitě nalezneme, byť nemusí být vždy jednoznačné. Snažíme se je pojmenovat. Přidáváme k nim nová a nová slova. A vznikají originální vazby tvarů a slov, které vzbuzují zájem a nutí kolemjdoucí k zamyšlení,“ zní oficiální slova k výstavě Sklotvar.

Čtěte další články na téma sklovýstava

Foto a zdroj: G1 Partners