13. září 2016 –– události –– Jakub Sochor

Galerie Architektury Brno ve spolupráci s Kabinetem architektury v Ostravě prezentuje výběr z tvorby irské architektonické kanceláře McCullough Mulvin Architects pod názvem McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody s přídomkem Geologie/Biologie. Jak vyplývá z názvu výstavy, předmětná tvorba má blízký vztah ke studiu přírody. Akci lze navštívit až do 2. října 2016.

V provedení budov výše uvedeného studia se odráží přírodní krajina. Objekty tak obohacují architekturu o další dimenzi, která rozšiřuje její pomyslný rámec – stávají se totiž experimentálním polem pro studium povětrnostních vlivů (vody a světla), jež se mohou v Irsku, domovské zemi architektonické kanceláře, dramaticky projevovat. Stavba je tedy vnímána jako integrální součást krajiny, přičemž užité stavební hmoty – cihla, kámen či dřevo – jsou povětrnostními vlivy dotvářeny.

Vystavené projekty spadají do dvou kategorií. První tvoří nové budovy se vztahem ke geologii – takové stavby jsou utvářeny jako přírodní krajiny nebo zvětšené obrysy, v některých případech připomínající zemský povrch, jako jsou kupříkladu skály. Druhé se vztahují k architektuře intervence, jež dává vzniknout novým objektům, které však srůstají s okolím. V tomto ohledu lze použít analogii s mechem, jenž napomáhá organismu, na kterém se udržuje, dýchat a tedy fungovat.

„V práci s detaily si každá architektura žádá mnohostranně uvažující mysl, promýšlení funkce, místa, technologie; jedna disciplína posouvá druhou, zkoumá její povahu, nutí ji k výpovědi; výsledek má prostou a přesnou senzibilitu – nemá tu být nic navíc, ničeho méně,“ říká Niall McCullough ze studia McCullough Mulvin Architects. A Gabriel Kurtis, ředitel Galerie Architektury Brno, podotýká: „Nedílnou součástí práce architektonické kanceláře McCullough Mulvin Architects je také publikační činnost, výuka a zkoumání šíře a hloubky architektury, jež jde nad rámec tradičního vyjádření tvarů a materiálu.“

Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno na Starobrněnské 18. Potrvá do 2. října tohoto roku.

Čtěte další články na téma architekturainteriér

Foto: McCullough Mulvin Architects
Zdroj: Galerie Architektury