26. září 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Uznávaný fotograf Radek Brousil otevřel v Galerii hlavního města Prahy svou první větší soubornou výstavu s názvem Černá a bílá ve fotografii. Vystavené negativy a fotografie se zabývají nepříliš známým jevem, kdy fotografický materiál není schopen zaznamenat osobu tmavé pleti. Nechybí ani sudkovská zátiší.

„Brousilovy práce vycházejí z média klasické fotografie, ale zároveň jsou polemikou nad technologií zpracování fotografického obrazu, která se týká problematiky zaznamenávání tmavé pleti. Toto téma Brousil rozvíjí v ‚sudkovsky‘ laděném fotografickém souboru plastik černošských portrétů význačného cestovatele a sochaře F. V. Foita,“ uvádí zástupci Galerie hlavního města Prahy k dílu absolventa ateliéru fotografie na pražské Uměleckoprůmyslové škole a držitele ceny Oskára Čepana.

„Nejnovější fotografie poprvé představené v Galerii hlavního města Prahy přesahují do média objektu a dotýkají se nejen kolonialismu v sochařském umění, ale tematizují rovněž barokní plastiky Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa představující postavy Maurů na tzv. Královské cestě, která vede poblíž Colloredo-Mansfeldského paláce přes Karlův most a Nerudovu ulici,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto: Radek Brousil
Zdroj: Galerie hlavního města Prahy