6. listopadu 2016 –– události –– Jakub Sochor

V jižní části parku pod hradem Špilberk byla odhalena socha, jež znázorňuje brněnského básníka Jana Skácela. Dílo, sestávající z několika tisíc svařených bezešvých trubek na vápencovém soklu, zhotovil sochař Jiří Sobotka v rámci projektu Sochy pro Brno, který čítá řadu skulptur včleněných do veřejného prostoru moravské metropole.

Socha, jejíž atypický výraz směřuje na Staré Brno, vzešla coby vítězný projekt ze soutěže, v níž figurovalo celkem 42 prací. Druhé místo obsadil návrh Tomáše Medka, na třetí příčce se umístil počin Stefana Milkova a Jiřího Trojana. Dlužno podotknout, že výčet děl zahrnutých do soutěže tvoří pestré spektrum vizí, od figurálních forem po abstraktní struktury, nezřídka operující se symboly, jež se váží k básníkově tvorbě – například s křehkostí, obsaženou ve Skácelově lyrické sbírce Smuténka. Ta inspirovala výše uvedeného Tomáše Medka, jenž svou sochu pojal jako rostlinné torzo osázené verši.

Vítězná socha je sestavena z několika tisíc bezešvých trubek, které tvoří osobitou stylizaci básníkovy hlavy o výšce 215 centimetrů. Takto pojatý celek, skrze nějž lze sledovat přilehlé okolí, byl vsazen na sokl zhotovený z vračanského vápence a opatřený reliéfními nápisy, jež reflektují klíčové rysy Skácelovy básnické tvorby – jsou jimi dětství, ticho, krajina a smrt.

Jak již bylo řečeno úvodem, skulptura byla zhotovena v rámci projektu Sochy pro Brno, jejž zahájila práce věnovaná W. A. Mozartovi. Dílo, navržené sochařem Kurtem Gebauerem a předané veřejnosti v roce 2008, spočívá v bronzové plastice umístěné na pískovcový sloup se soklem. Je situováno před budovu divadla Reduta na Zelném trhu. Volba místa není náhodná, neboť právě zde Mozart v roce 1767 vystoupil.

Mezi další brněnské sochy, jež byly zhotoveny v uplynulých deseti letech, patří dílo věnované T. A. Edisonovi (2010) od Tomáše Medka, památník holocaustu (2014) od Daniela Václavíka či funerální plastika (2011) od Václava Fialy, která korunuje čestné pohřebiště Ústředního hřbitova města Brna. Poslední dvě zmíněné práce spojuje užití téhož materiálu, jímž je černá leštěná žula.

Tou se vyznačuje rovněž multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody (2010), který byl navržen Oldřichem Rujbrem a Petrem Kameníkem. Opomenout nelze ani památník 1., 2. a 3. odboje, jenž je situován na brněnské Ringstrasse, před budovou Krajského soudu v Brně. Autorem plastiky, sestávající z trojbokého jehlanu, jehož základní hmotu vynášejí fraktálové struktury, je Michal Gabriel.

Jedním z nejdiskutovanějších počinů je však jezdecká socha odkazující na Jošta Lucemburského (Odvaha), dílo Jaroslava Róny, které v prostranství Moravského náměstí doplnilo tři osobité realizace – sochu Spravedlnosti, kašnu Mírnost a bronzový model znázorňující podobu Brna v roce 1645, jenž je alegorií prozíravosti (odkazuje totiž na odražení vpádu mnohonásobné přesily švédských vojsk). Došlo tak ke ztělesnění čtyř Platónových ctností.

Z výše řečeného je zřejmé, že socha Jana Skácela dotváří mimořádně pestrou skupinu složenou z plastik, které jednak pracují s mnoha symbolickými prvky, jednak odkazují na osobnosti či události, jež se vztahují k Brnu. Svou strukturou nadto prezentuje novátorské tvarové principy, jejichž prostřednictvím byl motiv lidské hlavy – klíčový aspekt předmětného díla – ztvárněn neotřelým způsobem.

Čtěte další články na téma sochaBrno

Foto: Město Brno