12. prosince 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Český výrobce psacích potřeb Centropen vyhlásil soutěž na design nového psacího prostředku či celé kolekce těchto výrobků, které by měly být určené pro běžné použití. Vítězný návrh získá nejen finanční odměnu 60 000 českých korun, ale také jistotu, že jeho návrh bude vyráběn a běžně prodáván. Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2017.

„Předmětem soutěže je navrhnout nový psací prostředek, popř. kolekci výrobků (zvýrazňovač, whiteboard marker, flipchart) pro běžné použití (kancelář, škola). Návrh by měl kromě vlastního designu psacího prostředku respektovat i jeho použitelnost v praxi a nízkou výrobní cenu. Psací prostředek by měl být dostatečně výkonný v moderním a atraktivním designu v kompaktním rozměru. Navržený tvar by měl zajišťovat příjemné držení markeru. Finální výrobek bude označen logem Centropen, názvem a EAN kódem. Psací prostředek by měl být ideálně zhotoven pouze ze tří plastových komponentů s využitím tahaných forem (nutný mírný kužel v řádech desetin mm), toto kritérium není bezpodmínečně nutné,“ uvádí vyhlašovatel k základním propozicím soutěže.

Centropen se rozhodl soutěž nijak neomezovat, proto je určena široké veřejnosti a není anonymní. Očekává tak návrhy od studentů středních a vysokých škol, designérů, výtvarníků i laické veřejnosti, která se touto problematikou zabývá. Lákadlem pro přihlášení je jistě finanční odměna, která je určena pro dva návrhy postupující do finále. Autor za druhé místo získá 10 000 českých korun a vítěz pak 60 000 českých korun. Přihlášené návrhy bude hodnotit komise složená z odborníků a zástupců společnosti Centropen.

Návrhy soutěžící musí doručit do sídla společnosti nejpozději do 31. ledna 2017, a to buď osobně, nebo jakýmkoliv dopravcem. Centropen stanovil limit tří návrhů od jednoho autora. Výsledky prvního kola budou zveřejněny do 17. února 2017. Postupující do druhého kola pak budou vyzváni, aby své návrhy rozpracovali a předložili do 10. března 2017. Výsledky druhého kola budou zveřejněny 24. března 2017. Více informací o soutěži najdete na speciální webové stránce společnosti Centropen.

Foto a zdroj: