9. srpna 2017 –– události –– Svatava Kozlovská

Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici nabízí do 29. října další ze sezonních výstav, které pravidelně doplňují stálou expozici věnovanou slavnému architektovi a zdejšímu rodákovu Josefu Hoffmannovi. Ten studoval u Otto Wagnera a později se stali spolupracovníky. Výstava nazvaná Josef Hoffmann – Otto Wagner: O užitku a působení architektury, představuje jejich práce jako učitele a žáka.

Největší část expozice zachycuje tvorbu obou architektů v období před první světovou válkou. V případě Otto Wagnera se jedná o dobová vyobrazení jeho realizovaných prací i neuskutečněných projektů, mezi něž patří např. různé soutěžní návrhy nebo ideální plány větších architektonických celků. Ve všech případech návštěvníka zaujmou harmonické proporce jednotlivých budov stejně jako rafinovaná zdobnost fasád. Podobným dojmem působí i práce Josefa Hoffmanna, jehož realizované projekty  ̶  např. sanatorium a vily ve Vídni a Bruselu  ̶  dokumentují fotografie, které vznikly pro vídeňskou jubilejní výstavu v roce 1930. Z přelomu dvacátých a třicátých let 20. století pocházejí také návrhy pomníku Otto Wagnera, jehož výslednou podobu zachycuje dobová fotografie. Zde je zajímavé sledovat, jak z několika různých poměrně komplikovaných variant nakonec vznikl definitivní velmi jednoduchý tvar.

Expozici výstavy, v níž převládají obrazové exponáty, oživuje několik dobových předmětů. Působení Otto Wagnera v oboru užitého umění dokládá police navržená pro interiér c. k. Rakouské poštovní spořitelny, jejíž budovu na přelomu 19. a 20. století projektoval. Studium Josefa Hoffmanna ve Vídni připomíná jeho studentský průkaz a dobu těsně po dokončení studia akvarely z cesty na Capri včetně článku o zdejší architektuře, který pod dojmem z této cesty publikoval.

Výstava, kterou připravila Moravská galerie v Brně ve spolupráci s MAK Vídeň a městem Brtnice při příležitosti nadcházejícího stého výročí úmrtí Otto Wagnera (11. dubna 1918), potrvá až do 29. října letošního roku.

Čtěte další články na téma Josef Hoffmannvýstava

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně