18. září 2017 –– události –– Ondřej Krynek

V pražském Národním zemědělském muzeu byla v pondělí zahájena výstava Dělat les, kterou připravili architekti ze studia Mjölk společně s fotografy BoysPlayNice a společností Kloboucká lesní. Až do konce ledna 2018 zde můžete zhlédnout netradiční expozici na téma les kulturní a hospodářský.

„Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva,“ uvádí kurátorka výstavy Vendula Tůmová z BoysPlayNice.

„Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k ‚chrámům‘ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda – kultura, umění – průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský. Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu,“ dodává.

Čtěte další články na téma příroda, výstavafotografie

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Dělat les