31. října 2017 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Jaroslava Fragnera byla v úterý zahájena výstava Veřejný prostor CZ s podtitulem Krajina města. Až do 24. listopadu zde můžete zhlédnout 60 nejlepších realizací v českém veřejném prostoru, které dětem i dospělým dávají možnosti relaxace, zábavy i osobního rozvoje. Mezi nejlepšími jsou veřejné prostory v Praze, Brně, Ostravě či Litomyšli.

„Výstava prezentující výběr 60 zajímavých realizací v oblasti veřejného prostoru od jednotlivých náměstí či parků až po rozsáhlé koncepty ovlivňující podobu nejen center měst představí od listopadu pražská Galerie Jaroslava Fragnera. Na projektu spolupracovaly Ústav dějin umění AV ČR, Galerie Jaroslava Fragnera a Galerie Architektury Brno,“ uvádí pořádající galerie s tím, že kurátory výstavy jsou Petr Kratochvíl, Dan Merta a Gabriel Kurtis.

„Výstava může tedy představit již široké spektrum dobrých rea­lizací a aktivit. Nechce však být jen reprezentativní přehlídkou pozitivních příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel ohrožu­jí: jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci; zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okra­jových oblastí; přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu a jiné,“ řekl jeden z kurátorů Petr Kratochvíl.

Expozice nabízí celkem šedesát realizací, které jsou rozděleny do šesti kategorií, jenž se věnují rekonstrukci historických městských prostorů, novým veřejným prostorům, komplexnímu přístupu k veřejnému prostoru, parkům, uměleckým dílům ve veřejném prostoru a aktivitám. Výstavu doplňují videa o spolcích a sdruženích, která se podílí na proměnách veřejných prostranství. Součástí výstavy jsou i dvě přednášky 15. a 22 listopadu. V okolí galerie pak najdete jako bonus několik site specific instalací.

Čtěte další články na téma výstavaurbanismus

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera