21. listopadu 2017 –– události –– Ondřej Krynek

Už jen do 2. prosince můžete v pražské Galerii UM v přízemí UMPRUM navštívit výstavu Příští krajina domova s podtitulem Nemocnice nebo byt? Britský designér Paul Chamberlain se na ní zabývá stárnoucí populací ve společnosti a poukazuje na trochu opomíjenou úlohu designérů vytvářet řešení jejich potřeb. Expozice je pak spíše inspirativní prostor pro zamyšlení nad budoucností než přehlídka nápadů.

„Realitou současné Evropy je stárnutí její populace a hledání smyslu, náplně a kvality života seniorů. Do popředí se dostávají otázky aktivního života, sociálního zázemí, zdraví, bydlení a komunikace s okolím. Dnešní společnost stojí před radikální změnou péče o lidské zdraví. Mění se nástroje, kterými se péče poskytuje, i způsoby, které člověk ke změnám zaujímá,“ uvádí UMPRUM k výstavě, jejích architektonické řešení navrhl designér Jiří Pelcl.

„Paul Chamberlain reaguje na budoucí pravděpodobný přesun zdravotní péče z nemocnic do domácího prostředí a zkoumá, jak tento přesun ovlivní fyzický a emocionální vztah k vlastnímu domovu, k nábytku a předmětům, které člověk užívá. Vystavené objekty a prototypy nejsou ukázkami finálních designérských produktů, ale prezentací objektů upozorňujících na budoucí hybridní funkčnost obydlí s předměty ovlivněnými novými technologiemi, ne vždy přátelskými ke starším lidem,“ dodávají organizátoři výstavy.

Čtěte další články na téma výstavaudálosti

Foto: Peter Fabo
Zdroj: UMPRUM