5. června 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Kuzebauch byla první červnový den zahájena výstava Tektonika, na které sklářská výtvarnice Anna Polanská vystavuje především svou tvorbu za poslední rok. Sošné vázy a mísy vynikají svým jednoduchým dekorem a rozmanitými variantami vnějšího opracování.

„Anna Polanská, rodačka z Mladé Boleslavi, je absolventkou oboru ryté sklo na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Poté studovala na pražské UMPRUM, nejprve v ateliéru prof. Kurta Gebauera (sochařství) a posléze prof. Mariana Karla (sklo v architektuře). V současné době již osmnáctým rokem výtvarně vede obor broušené sklo na železnobrodské škole. Svá vlastní díla ze skla nejen navrhuje, ale i sama dotváří brusem, lepením a dalšími technikami. Její cestu za vzděláním, a vlastní pedagogické působení, lze chápat jako pouť za poznáním pábitelské matérie skla, a její díla jako stránky průběžně psaného deníku se záznamy emotivních zážitků a získaných zkušeností,“ uvádí kurátor výstavy Petr Nový.

„Skleněné objekty Anny Polanské, vzniklé během posledních dvanácti měsíců, jsou solitérními díly rozvíjejícími však společnou uměleckou vizi spočívající ve zkoumání (možná) mezních možností brusičské techniky. Působí přirozeně, organicky, živelně, nikoliv uměle a předvídatelně. S úhlem pohledu se mění nejen jejich podoba, ale i charakter. V interakci s divákem se chovají jako živé entity, protože nejsou brusem dekorované, ale zvrásněné. Jako s věkem lidská tvář nebo povrch země,“ dodává k tvorbě autorky a potažmo její výstavě Tektonika trvající do 22. července.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto: Jiří Jiroutek
Zdroj: Galerie Kuzebauch