26. června 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii UM, kterou najdete v přízemí Vysoké školy uměleckoprůmyslové, nabízí do 14. července výstavu čtyř čerstvých absolventů z Ateliéru skla na UMPRUM. David Černý, Michaela Doležalová, Sebastian Kitzberger a Jana Němcová vystavují diplomové práce navržené a vyrobené pod vedením slavného Ronyho Plesla.

„Výstava Naskle, balíme! představuje diplomové práce studentů Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Zavěšené poloprůsvitné materiály, zpravidla užívané k balení skla před transportem, se v případě výstavy stávají architektonickým prvkem instalace. Prostorové členění přináší možnost nerušeného vnímání jednotlivých děl a v závěru výstavy umožňuje nahlédnout všechny práce zároveň,“ uvádí k výstavě UMPRUM.

„Rozmanitost vystavených děl a tvůrčích přístupů odráží jak charakter skla, které nabízí nepřeberné možnosti zpracování, tak současně zpřítomňuje prostředí samotného ateliéru, který pod vedením Ronyho Plesla a za asistence Kláry Horáčkové propojuje řemeslný um, osobité výtvarné vyjádření a design. Vystaveným pracím je tak společné překračování oborových hranic, ať už se jedná o konceptuální instalaci skleněných desek Jany Němcové, neonové kříže Davida Černého, vizuální poezii odlesků svítidel Michaely Doležalové, či povrchově rozostřené vázy Sebastiana Kitzbergera,“ dodávají kurátorky Alena Štěrbová, Kamila Huptychová a Nikol Vlčková.

Čtěte další články na téma UMPRUMsklo

Foto: Lenka Glisníková
Zdroj: UMPRUM