9. srpna 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Národopisné muzeum Národního muzea v Letohrádku Kinských v Praze nabízí až do 9. září výstavu Modrotisk tradiční a netradiční, která přibližuje tradiční techniku zdobení textilu a jejím rozmanitým podobám. Expozice ukazuje modrotisk jako fenomén velké rozmanitosti a bohatosti, který se rozvinul především na území Československa.

„Kontrast obsažený v názvu výstavy upozorňuje na šíři tématu a nastiňuje několik rovin, v nichž můžeme tradičnost a netradičnost modrotisku vnímat. Cílem je rovněž bourat stereotypy po léta zažité v naší společnosti,“ uvádí k výstavě organizující Národní muzeum, které výstavu připravilo do Letohrádu Kinských, jenž je jejich Národopisným muzeem sídlícím na Praze 5.

„Vedle předmětů s obvyklým drobným bílým vzorem mohou návštěvníci obdivovat nápaditost a různorodost také dalších modrotiskových textilií užívaných v lidovém prostředí. Přiblížena bude činnost Ústředí lidové umělecké výroby, které zhotovovalo po řemeslné i výtvarné stránce kvalitní modrotisk vycházející z tradice a respektující zároveň novodobé módní trendy. Na odkaz této organizace navazují současní výtvarníci a návrháři, jejichž tvorbu rovněž představujeme. Téma je uzavřeno příklady nápodob modrotisku,“ dodávají organizátoři výstavy k jejím největším lákadlům.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Národní muzeum