19. srpna 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Bratislava uspořádala u příležitosti stého výročí založení Československa a 25. výročí založení Slovenské republiky rozsáhlou výstavu 100 roků designu. Přehlednou a inspirativní formou je zde prezentován příběh vzniku a vývoje designu v Československu a na Slovensku. Vystaveny jsou hračky, předměty denní potřeby, technika, móda i sklo a porcelán.

Slovenské muzeum designu otevírá touto výstavou svou první expozici, jenž je současně stálou expozicí otevřenou plánovaně až do roku 2020. Výstava vznikla na základě několikaleté práce s cílem doplnit prázdná místa v dějinách slovenského designu v rámci Československa a poté samostatného Slovenského státu. Exponáty muzeu, jenž se na výstavě objevují, byly z velké části věnovány od soukromých vlastníků a sběratelů.

„Expozici jsme rozdělili na dva základní celky: produktový a komunikační design. V produktovém designu členíme exponáty do 14 oddělení podle materiálů a tematických celků. Komunikační design má 6 oddělení, které reprezentují základní prostředky komunikace či média. Expozice nabízejí různé náměty pro další diskusi nejen o materiálové skladbě, ale i o tvarování v designu, procesu vzniku výrobků, experimentování při navrhování, porovnávání starého designu s novým, komunikaci a multimédiích nebo o budování vizuální identity,“ uvádí deset kurátorů, kteří se o expozici postarali.

Na výstavě najdeme to nejlepší z československého a slovenského designu. Expozice nabízí velkou sbírku sedacího nábytku, užitných a dekorativních objektů ze dřeva, hračky, keramiku, knižní design, multimédia, kovové objekty, módu a módní doplňky, výrobky z plastu a skla, ale i písma, komunikační design a experimentální design.

Stovky vystavených objektů je možné zhlédnout naživo nebo pomocí speciální internetové prezentace, kde jsou vyobrazeny nejen samotné exponáty, ale i informace o designérech, výrobcích a školách. Stránky budou pravidelně aktualizovány po dobu trvání výstavy.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Slovenské muzeum designu