5. září 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Rudolfinum byla zahájena výstava Space Maker, na které sochař a malíř Petr Písařík prezentuje rozsáhlý výběr ze své tvorby. V několika sálech prezentuje své experimentální trojrozměrné objekty a abstraktní malby, jenž jsou pohledem do fantaskního autorova světa.

„Písaříkovy malby a trojrozměrné objekty mají svůj počátek v rozbití zdánlivého celkového obrazu světa, který nás obklopuje. Umělec iniciuje proud neustálých materiálových, tvarových i ideových proměn a jeho objekty se vyznačují proměnlivou, nestabilní kompozicí, fragmentární a dočasnou povahou. Jeho díla nemají jednoznačný styl a asi právě proto jsou autentickým odrazem povahy současného životního rytmu,“ vysvětluje kurátor výstavy David Korecký.

„Písařík nikdy nepropadal módním vlnám a jeho solitérnost nebyla vždy brána jako ctnost, což je chyba – lpění na nezařaditelnosti je u Písaříka manifestací osobní svobody jako základního předpokladu tvůrčího ducha,“ dodává Korecký s tím, že výstavu je možné v Galerii Rudolfinum navštívit až do 25. listopadu 2018.

Čtěte další články na téma výstava, sochaobraz

Foto: Petr Písařík
Zdroj: Galerie Rudolfinum