2. ledna 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Českých center probíhá výstava CzechImage, která až do konce ledna 2019 nabízí plakáty od mladých zahraničních výtvarníků na téma Česká republika. Setkat se můžete s téměř šesti desítkami plakátů z Španělska, Německa, Maďarska a dalších sedmi států. Součástí výstavy jsou i české práce od studentů z plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

„Úvodem celoročního projektu s názvem CzechImage byla již proběhlá česká část, která byla odstartována v lednu letošního roku výstavou plakátů vytvořených studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Úkolem mladých autorů bylo, dle zadání Českých center, zpracovat prostřednictvím grafického ztvárnění svůj pohled na naši zemi. Studenti své vize a nápady zpracovávali pod odborným dohledem vedoucí ateliéru doc. Kristýny Fišerové,“ uvádí organizátoři výstavy.

„Následně byli se stejnou výzvou i zadáním osloveni prostřednictvím Českých center zahraniční studenti grafických škol. Do projektu se nakonec zapojili studenti 10 zemí – devíti evropských i vzdálené Japonsko. Díky tomu můžeme představit mezinárodní výběr grafických prací a to formou společné výstavy mladé generace zahraničních výtvarníků. Autoři svým osobitým pojetím odpovídají na otázky plynoucí ze zadání: Jak vnímáte Českou republiku? Co je podle vás pro naši zemi charakteristické? V čem spatřujete jedinečnost České republiky?“ dodávají s tím, že výstava probíhá u příležitosti oslav 100 let Československa.

Čtěte další články na téma výstavagrafika

Foto a zdroj: Česká centra