13. února 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V brněnském Urban centru byla večer zahájena výstava Sedm podob Brna budoucnosti, která na více jak 70 vizualizacích ukáže veřejnosti kam moravská metropole směřuje. Výstava trvající až do 22. března je i shrnutím činnosti Kancelář architekta města Brna a oceněných návrhů z posledních sedmi soutěží. Nechybí řešení Mendelova náměstí i chytrá čtvrť Špitálka.

„Na výstavě v Urban centru se představí výsledky architektonických soutěží na centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci, Kreativní centrum v ulici Bratislavská a sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Dále výsledky urbanistické soutěže na návrh nové obytné čtvrti Na Kaménkách v Černovicích, mezinárodní ideové soutěže na proměnu areálu brněnského výstaviště a ideové soutěže na proměnu Mendlova náměstí,“ uvádí Jana Běhalová z Kancelář architekta města Brna.

„Organizaci soutěží lze rozdělit na tři tříměsíční periody. Tři měsíce na zadání a soutěžní podmínky, tři měsíce na soutěžní lhůtu a tři měsíce na vyhodnocení. Jak město, tak i městské části mají zájem, aby se soutěží pořádalo více, proto nyní přemýšlíme, že bychom uvnitř kanceláře vytvořili oddělení specializující se jen na architektonické soutěže,“ dodává Michal Sedláček, ředitel Kancelář architekta města Brna.

Čtěte další články na téma Brnovýstava

Foto a zdroj: Kancelář architekta města Brna