19. května 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Design Museum Gent otevřelo v sobotu velkou výstavu Creatures Made to Measure, která se věnuje zvířatům jako prostředku k lidskému potěšení a potřebě. Do 29. září zde můžete vidět řadu až děsivých příkladů, kde se zvířata využívají pro kožešiny, maso, orgány nebo naopak jsou týrána pro potěšení lidí. Nabídnuty jsou i alternativy a moderní řešení.

V dnešním světě je běžný tovární chov zvířat, laboratorní výroba masa, domácí mazlíčci nejen pro děti sloužící místo plyšových zvířátek nebo roboti v podobě zvířat. Podle kurátorů dlouho připravované výstavy je vztah lidí se zvířaty často předmětem velkých sporů. Proto připravili výstavu, který ukazuje, jaké hrůzy jsou lidé schopni na zvířatech provádět a jaké jsou možnosti vědy a technologií do budoucnosti.

Výstava samozřejmě neopomíná důležitou úlohu zvířat danou už od počátků lidstva a to sloužit svému pánovi ať už jako jeho potrava, kožešina na zahřátí, lovecká trofej, spoluhráč nebo laboratorní pokusný objekt. Kurátoři se nebojí žádného téma a ukazují současný svět takový jaký je, krutý, nelítostný, komerční a bez ohledů na druhé ani budoucnosti, obzvlášť v přístupu k udržitelnosti.

Osloveny byly tedy tři desítky umělců, designérů a vědců, kteří na výstavě Creatures Made to Measure ukazují svůj postup či přímo výsledky při hledání správné rovnováhy ve vztahu zvířat a lidí. Představeny jsou náhražky surovin získaných zvířat a dokonce náhražky samotných zvířat. Ukázány jsou i scénáře koukající do budoucna k udržitelnému způsobu života.

Čtěte další články na téma výstavazvířata

Foto a zdroj: Design Museum Gent