8. srpna 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V brněnské Galerii TIC byla ve středu zahájena výstava Už nikdy nebudeme moderní, která přibližuje šestici výzkumných projektů od mladých architektů. Kurátoři výstavy vybrali umělecké objekty, design a instalace, které připravili David Helešic, Georgi Dimitrov, Kateřina Marečková, Mária Mušková, Barbora Ochotná, Ondřej Půček, Marek Svoboda, Kristýna Trojanová a Paulína Závacká.

„Výstava je kurátorským výběrem šesti výzkumných projektů mladých architektů. Je sondou do podvědomí nastupující generace, která chce být aktuální, ale uvědomuje si, že už nikdy nemůže být moderní. Projekty dokumentují, že ztráta morální nadřazenosti spojené s moderním projektem nemusí vést k demoralizaci a relativizace vlastní pozice nemusí vést k chaosu,“ uvádí trojice kurátorů Jan Kristek, Rostislav Koryčánek a Jaroslav Sedlák.

„Vědomí, že jsme pozbyli úběžník společného směřování a že záchrana humanity prostřednictvím moderního projektu se nekoná, nemusí být momentem beznaděje, ale naopak momentem úlevy a revize vlastního postoje. Architekturu nelze definovat souborem všeobecně platných dogmat zdánlivě garantujících její autonomii, stejně tak nelze architekturu relativizovat jako pouhý subjekt společenského diskurzu. Je možné zacházet s obojím v jednom momentu, tady a teď, byť to způsobuje závrať rozostřeného pohledu opilce,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie TIC