11. října 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Už jen do 24. října je možné v pražské galerii Via Art zhlédnout výstavu Truth, na které designér, sochař a sklářský výtvarník Jakub Berdych Karpelis prezentuje jednoduše tvarované objekty. Plastiky vyrobené převážně z mramoru či čediče mají vždy svou vlastní symboliku podpořenou nápisy.

„Pod názvem Truth nalézáme v Galerii Via Art trochu jinou polohu umělecké tvorby Jakuba Berdycha. Minimalistické plastiky jsou zároveň vizualizací postoje, kterým se autor vyjadřuje k světu, který je naší součástí, a přitom nás svým vývojem zneklidňuje. Obrací se v pomyslných symbolech k prazákladům objektu – sochy,“ uvádí Radka Freislebenová z galerie Via Art.

„Jednoduché stylizované tvary, které mají svou vlastní symboliku. Artefakty u nichž se setkáváme zároveň s vytesaným slovem. To zároveň hraje i svou doplňující roli dalších konotací samotného smyslu a osobních výpovědí. Slovo je navíc měněno a variováno změnou postoje písma – jeho převrácením a jistým zneklidňujícím zašifrováním. Jakýmsi novým poselstvím. Některé z objektů jsou zároveň blízké současným výrazovým symbolům a technickým předmětům. Důležitou roli hraje také sám kamenný materiál, který svou historií lávy a usazenin prošel proměnnou v tvrdou hmotu, vyjadřující hloubi času svou samotnou podstatou,“ dodává.

Čtěte další články na téma Jakub Berdychvýstava

Foto: Galerie Via Art
Zdroj:
Jakub Berdych Karpelis